CLUBHUIS VERHUUR - HUISHOUDELIJK REGLEMENT
     
     
     
     
     
OVERZICHT
REGLEMENT
& PRIJZEN

KALENDER
OVEREENKOMST

  Huishoudelijk reglement mbt. de verhuur van het Clubhuis van de GEELSE KAJAKVAARDERS, Oudekastelseweg 1A, 2440 Geel

OPM.: onderstaand regelement kan U ook downloaden voor papiervriendelijke print
 1. Algemene principe
  • De huurder zal het GKV-clubhuis gebruiken als een goede huisvader.
  • Huurprijs van de te huren lokalen (toiletten inbegrepen):
   • Kantine € 120.00 (geen BTW)
   • Keuken € 30.00 (geen BTW)
   • Vergaderzaal € 20.00 (geen BTW)
   • Verwarming € 3.00 per uur (€ 3.18 per uur BTW in)
  • De kantine wordt verhuurd vanaf een overeengekomen uur en loopt tot max. 09u00 de volgende dag, de lokalen moeten opgeruimd en gepoetst zijn ten laatste om 09u00.
  • Het verbruik noteren en bezorgen samen met de sleutel aan de zaalbeheerder

 2. Huurvoorwaarden
  • Huurovereenkomst
   • Een reservatie is pas definitief na ondertekening van de huurovereenkomst en na het storten van de waarborg (€ 100.00).
   • De huurder mag niet onderverhuren of ter beschikking stellen aan derden.
  • Als de huurder de huurovereenkomst minder dan 1 maand voor de overeengekomen datum annuleert, betaalt de huurder een forfait van € 60.00 (wordt ingehouden van de waarborg).
  • De kantine wordt verhuurd vanaf een overeengekomen uur, vermeld op het contract, tot maximaal 09:00 uur de volgende dag. Om 09:00 uur moet iedereen het clubhuis verlaten hebben en moeten alle lokalen opgeruimd zijn. De wekelijkse GKV-activiteiten blijven gewoon doorgaan.
  • De huurders laten nooit persoonlijke zaken achter in het clubhuis. De verhuurder is nooit verantwoordelijk voor diefstallen, verdwijningen of beschadigingen.
  • Bij het gebruik van de keuken is het aanwezig keukenmateriaal in de huurprijs inbegrepen. Beschadigd, gebroken of verdwenen keukenmateriaal wordt altijd verrekend.
  • Volgende zaken worden niet uitgeleend: handdoeken, tafellakens, afwas- en spoelmiddelen.
  • Geen barbecuetoestellen plaatsen op het verhard terras (klinkers).
  • Boten kunnen alleen gebruikt worden in afspraak met de kantinebeheerder.

 3. Drank
  • Alle dranken die beschikbaar worden gesteld, worden afgenomen van de GKV-kantine. Voor de prijzen van de consumpties: zie tabel (kleine prijsaanpassingen zijn eventueel mogelijk).
  • Onmiddellijk na het gebruik van de zaal bezorgt de huurder aan de verhuurder een lijstje van de verbruikte artikelen samen met de sleutel van de zaal.
  • De huurder noteert het verbruik op het daarvoor opgestelde formulier, met duidelijke vermelding van het factuuradres (en eventueel BTW-nr.).
  • De zaalbeheerder controleert de verbruikslijst en stuurt de huurder een verbruiksnota met de verrekening van het zaal- en drankgebruik. De huurder betaalt deze nota binnen de 10 werkdagen.

 4. Leefmilieu en veiligheid
  • De huurder zal tijdens het gebruik van de lokalen, alle buitendeuren en nooduitgangen losmaken. Hindernissen voor deze uitgangen moeten steeds onmiddellijk opgeruimd worden.
  • Roken in de gebouwen is altijd en overal verboden. De huurder mag nooit asbakken meebrengen. De huurder is persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het naleven van dit verbod.
  • Gebruikte olie en vet van een friteuse mag niet in de gootsteen of de riool gegoten worden.
  • Alle afval in de afvalcontainer doen.

 5. Na gebruik
  • De huurder zal bij het verlaten van het GKV-clubhuis zorgen dat alle verwarming af staat, verlichting uit is en dat ramen en deuren gesloten zijn.
  • Na gebruik moeten de lokalen opgeruimd worden:
   • meubilair (tafels, stoelen) moet afgekuist worden
   • de glazen dienen gespoeld en afgedroogd te worden en op hun plaats gezet
   • aanrecht en spoelbakken dienen proper gemaakt te zijn.
   • de lege flessen worden in bakken onder de toog bij elkaar gezet
  • Na gebruik moet de keuken proper achtergelaten worden:
   • alles wat gebruikt is, moet afgewassen en op zijn plaats teruggezet worden.
   • De vuren, de dampkap, de ovens en de werktafels moeten proper achter gelaten worden.
  • Etensresten moeten door huurder zelf meegenomen worden
  • Vuilzakken moeten in de afvalcontainer gegooid worden.

 6. Controle
  • De vertegenwoordigers van de vzw Geelse Kajakvaarders zullen toezien op het correct toepassen van dit huishoudelijk reglement. Zij kunnen ten allen tijde controle uitvoeren.
  • Inbreuken, beschadigingen en het niet naleven van dit huishoudelijk reglement zullen gerapporteerd worden aan de zaalbeheerder, die gepaste sancties en/of vergoedingen kan opleggen.

 7. Prijzen van dranken: download de prijslijst