LID WORDEN - GKV VZW
     
     
     
     
     
OVERZICHT
GKV VZW
GKV KAJAKCLUB
SPECIAL KAJAK
GKV FIETSCLUB
STEUNEND LID
LIGPLAATS BOOT
VOORBEELDEN


  Formule: G = lidmaatschap GKV VZW

Prijs per persoon: € 70.00
Prijs per gezin (2 of meer leden): € 120.00

Inhoud lidmaatschap:
  • Kan gebruik maken van de GKV-accommodatie en van bepaalde GKV-clubboten, rekening houdend met het huishoudelijk reglement van de club.
  • Krijgt alle informatie van de club.
  • Kan aan alle GKV-activiteiten deelnemen.
  • Mits een waarborg (15,- euro/badge) heeft ieder lid recht op een toegangsbadge tot de kleedkamers, sportzaaltje en botenloods.
  • Belangrijk: Wie alleen lid wordt van de GKV VZW, heeft geen verzekering via de club