LID WORDEN - STEUNEND LID
     
     
     
     
     
OVERZICHT
GKV VZW
GKV KAJAKCLUB
SPECIAL KAJAK
GKV FIETSCLUB
STEUNEND LID
LIGPLAATS BOOT
VOORBEELDEN


  Formule: S = Steunend lid

Prijs per persoon: € 25.00
Geen gezinstarief aangeboden.

Inhoud lidmaatschap

Steunende leden maken geen gebruik van de GKV accommodatie, maar krijgen per email wel alle nieuwtjes voorgeschoteld én mogen deelnemen aan alle niet-sportieve activiteiten die de club organiseert, bv. barbecues, nieuwjaarsreceptie, clubfeest ed.