Menu Sluiten

Generatie Rookvrij

GKV start met een nieuw project binnen de club, namelijk ‘Generatie Rookvrij’. Tijdens een overleg met het algemene bestuur werd het idee geopperd om de terreinen rond de sportaccommodatie rookvrij te maken. Naast het niet verenigbaar zijn van roken en sporten zijn er verschillende redenen om tot deze actie over te gaan.

  • Als sportclub willen we een gezond beleid te voeren.
  • Vooral kleinere kinderen lopen het risico om het rook gedrag op een sportclub als normaal te beschouwen.
  • Het ontstane zwerfvuil (peuken, lege verpakkingen,…) zullen als vanzelf verdwijnen.

We hopen op zoveel mogelijk steun onder onze leden en huurders van de kantine.